Hoe reageren 502 vooraanstaande, Nederlandse organisaties op sollicitaties?

SollRespons-2009-Management-Summary


Met SollRespons 2009 onderzoeken we hoe snel en hoe goed werkgevers reageren op sollicitaties.

 

Wat vooraf ging

In 2005 en 2007 is verkennend onderzoek verricht naar de wijze waarop Nederlandse organisaties omgaan met sollicitanten. Er zijn uit naam van verschillende soorten (fictieve) sollicitanten in beide jaren honderden sollicitatiebrieven verstuurd. Daarnaast bekeken we de websites van dezelfde organisaties en besteedden we diepgaande aandacht aan de vacaturegedeelten. Verder werd een enquête afgenomen onder 1.400 kandidaten (sollicitanten en ex-sollicitanten) en zijn een vijftal diepte interviews met HRM-mensen van gerenommeerde werkgevers uitgewerkt. De opgedane ervaringen en inzichten hebben wij benut om dit in jaar te komen tot een uitgebalanceerd Sollicitatie – Respons onderzoek: SollRespons 2009.

 

SollRespons 2009

Gedurende de maanden februari tot en met juli 2009 zijn uit hoofde van verschillende typen sollicitanten zogenaamde “mysterie sollicitaties” verstuurd naar 117 Nederlandse organisaties verdeeld over 13 branches (meerdere sollicitaties per organisatie). De reacties zijn geregistreerd en geanalyseerd op snelheid, accuratesse, kwaliteit en inhoud. Linda, Soemaya, Maarten en Anouar solliciteerden open en / of gericht als man / vrouw, als starter / professional en als autochtoon / allochtoon. Ook zijn de websites en de vacaturegedeelten daarvan bezocht, geanalyseerd en beoordeeld. De selectie van organisaties en de indeling over de branches tezamen met het toekennen van punten op criteria als snelheid van reageren, inhoud van reacties, wijze van benaderen van sollicitanten, nakomen van beloften en vindbaarheid van websites / vacatures / gegevens binnen de vacatureteksten, leverden uiteindelijk rankings op van organisaties binnen de branches en in landelijk perspectief.

 

Bevindingen

Alle organisaties die reageerden, deden dit veelal (ruim) binnen 10 werkdagen. Toch bleek nog in 1 op de 5 gevallen dat aangeschreven organisaties in het geheel niet reageerden. Vanuit de branches Food en Bouw kwam het vaakst geen reactie. Het is opmerkelijk dat personage Anouar (man, allochtoon) vaker bot ving dan de anderen. Het grootste verschil tussen gerichte en open sollicitaties was, zoals logischerwijs is te verwachten, het reactiepercentage. Hoewel nagenoeg alle organisaties online vacatures presenteerden, waren de mogelijkheden online en open te solliciteren veelal beperkt. Op 35 van de 117 gerecenseerde sites vonden we geen uitgebreide organisatieomschrijving. Door slechts 49 organisaties werden de arbeidsvoorwaarden genoemd. 81 organisaties verschaftten geen informatie over de sollicitatieprocedure.

 

Bezien we de totalen dan zien we dat de branches Uitzendorganisaties en Energie overall het beste presteren en dat Food, Bouw en Retail qua gemiddelde totaalscore achterblijven. Er is 1 partij, een uitzendorganisatie, die op het mysterie onderzoek maarliefst de maximumscore noteert. Op de vacaturescan scoren 7 organisaties het maximum. De overall individuele winnaar is in editie 2009 afkomstig uit de Energie branche. In de staart van het SollRespons peloton treffen we organisaties uit de branches Food, ICT, Bouw en Verzekeringen. (Meer info via www.sollrespons.nl)

 

Internet-Id

SollRespons is een onderzoeksproject van Internet-Id te Groningen. Deze organisatie ontwikkelt en exploiteert innovatieve webconcepten, onder andere op het gebied van solliciteren en recruitment. De mensen van Internet-Id zijn in het begin van dit millennium nauw betrokken geweest bij de opzet en organisatie van grootschalige, landelijke recruitment events, overigens gericht op de ICT-sector.

 

Doelstellingen
SollRespons 2009 maakt expliciet hoe adequaat Nederlandse organisaties omgaan met sollicitaties. Feitelijk rapporteren we hoe organisaties op dit gebied binnen de branche en landelijk presteren. Afhankelijk van hun positie in de rankings krijgen organisaties ferme, objectieve impulsen om zich in te spannen optimaal met sollicitanten te interacteren. Verder verschaft SollRespons aan marketing en communicatie afdelingen input om tot verbeteringen te komen wanneer gemeten uitkomsten niet overeenstemmen met de gewenste corporate uitstraling. Een mooie SollRespons uitslag kan ook worden ingezet ter versterking van de profilering.

 

Kandidaten bezien aan de hand van de SollRespons rankings voortaan voordat zij solliciteren, wat redelijkerwijs van potentiële werkgevers kan worden verwacht.  

 

Transparantie en optimale omgangsvormen op de arbeidsmarkt in Nederland?

De Sollicitant als Koning Klant…? In 2011 beantwoordt SollRespons deze vraag wederom!